Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů jsme my - společnost leaf-animation s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 04156269, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243387.

 Provozujeme e-shop na webových stránkách www.pomezi-komiks.cz

 Pro prodej našeho zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 1. Zpracování osobních údajů

  A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo jiného kontaktu

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz, třeba poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mail a obsah Vaší zprávy.

Pokud se nás zeptáte jiným prostřednictvím, třeba na našich kontaktech nebo sociálních sítí, zpracováváme Vaše údaje, které nám ve zprávě poskytnete, kontakt, ze kterého jste se na nás obrátili, a také obsah Vaší zprávy.

    

Z jakého důvodu?

Abychom Vám mohli odpovědět a abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – poskytnutím údajů s dotazem a žádostí o odpověď nám poskytujete souhlas ke zpracování za tímto účelem.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje:

 • jméno a příjmení;
 • adresu bydliště, případně jinou další doručovací a fakturační adresu;
 • pokud jste podnikatelé, pak název společnosti, Vaše IČO, a jste-li plátci DPH, tak také Vaše DIČ;
 • telefonní číslo;
 • e-mail.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám objednané zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, doručení zboží, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

C. Zpracování v souvislosti s uživatelským účtem

Při registraci do uživatelského účtu na našem webu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mail
 • heslo

Pokud se rozhodnete do uživatelského účtu vyplnit své údaje, zpracováváme pro tyto účely stejné údaje, jako údaje v případě nákupu (B.).

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli zajistit funkčnost a zabezpečení Vašeho uživatelského účtu a umožnit Vám využívat jeho funkce – např. automatické vyplňování údajů u objednávek.  

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – dobrovolným vyplněním údajů a zřízením uživatelského účtu nám poskytujete souhlas ke zpracování za tímto účelem.

 

 1. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (náš vybraný dopravce)
 • poskytovatel e-mailingové služby (Websupport)
 • účetní
 • zaměstnanci vydavatele leaf-animation s.r.o.
 • poskytovatel platební brány společnost Shoptet, a.s., IČO: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8 169 00 Praha 6, která v našem vztahu vystupuje jako samostatný správce

 Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

 III. Co byste dál měli vědět 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@pomezi-komiks.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 721 573 572, případně nám napište na adresu Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, 11 000. Na těchto kontaktech také můžete uplatnit všechna svá níže popsaná práva.

 

Používání souborů cookies

Na našem webu používáme cookies. Více si o nich můžete přečíst zde.

 

Doba zpracování

Osobní údaje uvedené ve Vaší objednávce uchováváme, dokud není Vaše objednávka vyřízená a dále po dobu 6 měsíců, abychom byli schopni po promlčecí dobu chránit naše práva.

 

Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.

 

Informace ve Vašem zákaznickém účtu budou aktivní po dobu 6 měsíců od poslední aktivity v účtu.

 

Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme.

 

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme. Po tyto doby je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. Za poskytování služeb totiž neseme odpovědnost.

 

 

 1. Jaká další práva ve vztahu k osobním údajům máte?

 

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

 

Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 

Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.

 

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

 

Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

 • pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
 • pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
 • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

 

Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

 

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail info@pomezi-komiks.cz, nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v čl. III. těchto zásad ochrany soukromí.

 

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

 

Tyto zásady jsou účinné od 1.10.2023.

 

Zpět do obchodu